Czy cebule kwiatowe muszą być wykopywane po kwitnieniu?