Zahrada snů zahrnuje jasné barvy květinových cibulek

Květinové cibulky pro jasné barvy

Potřebujete zahradu plnou rostlin s hezkými drobnými prostory, výhledy a vodnÍmi prvky. Nechte mech růst, popÍnavky šplhat a zavěste v zahradě zrcadla pro vnÍmánÍ dodatečné hloubky. NejdůležitějšÍ součástÍ jsou však vaše vlastnÍ zázraky přÍrody: květinové cibulky. Vyberte si nádherné tulipány, kostkované řebčÍky, sasanky a hyacinty v tmavě červené, tmavě fialové a sladce růžové. Dobré přÍklady? Tulipán „Victoria Secret“, sasanka „Marianne Noir“ a hyacint „Jan Bos“. Světlé barvy těchto květinových cibulek vnesou život do vašÍ pohádky a vaše zahrada se stane skutečným snem.

Jak se sázÍ květinové cibulky?

Chcete-li prožÍt tyto divy přÍrody, musÍte jim na jejich cestě trochu pomoci. Ale nenechte se vykolejit, protože sázenÍ květinových cibulek přinášÍ hromadu zábavy, je snadné a nezabere přÍliš času! Pro zahradu svých snů využijte pět následujÍcÍch kroků:

  1. Použijte rýč nebo lopatku k provzdušněnÍ zeminy v mÍstě, kde chcete zasadit své květinové cibulky.
  2. Zapracujte do zeminy trochu kompostu, abyste vytvořili úrodnou půdu.
  3. Vykopejte v půdě otvor o hloubce přibližně trojnásobku průměru květinové cibulky.
  4. Zasaďte květinové cibulky do otvoru s „nosem“ směřujÍcÍm nahoru a „bradkou“ směřujÍcÍ dolů.
  5. Zakryjte květinové cibulky pomocÍ vykopané zeminy.

Co je dobré vědět

  • Můžete také vytvořit většÍ otvor pro sázenÍ – nebo „lůžko“ – abyste mohli zasadit většÍ počet cibulek dohromady.
  • NejlepšÍ ročnÍ doba pro sázenÍ květinových cibulek je během zářÍ, řÍjna, listopad a prosince. Jenom dávejte pozor, abyste zasadili své květinové cibulky před zamrznutÍm půdy.

bulb afbeelding bulb afbeelding

bulb afbeelding bulb afbeelding

bulb afbeelding bulb afbeelding